6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince kuruluşların KVKK uyum sistemini kuruyor ve KVKK kapsamında tüm yasal gereklilere uygun hale gelmenizi sağlıyoruz.

VERBİS kaydının yapılması için gerekli altyapıyı kurarak, VERBİS sisteminize kaydınızı yapıyoruz.

Kuruluşunuzun, KVKK mevzuatınıza tamamen uygun olmasını sağlamak için gerekli tüm çalışmalar ( Hukuksal düzenlemeler, bilgi işlem faaliyetlerinin uyumlaştırılması,  şirket içi süreçlerin düzenlenmesi, çalışan bilgilendirilmesi vb) tarafımızca gerçekleştirilmektedir.

KVKK danışmanlık hizmetlerimiz ile kuruluşunuzda kişisel verilen korunmasına yönelik tüm şartlar sağlanmaktadır.

Kişisel veri nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir.  

 • Gerçek Kişiye İlişkin Olma
 • Her Türlü Bilgi
 • Kişiyi Belirli Veya Belirlenebilir Kılma

Özel nitelikli kişisel veri nedir ?

Özel nitelikli kişisel veriler, öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya mağduriyete neden olabilecek nitelikteki verilerdir. Bu nedenle diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gerekmektedir.

Kanunda hangi kişisel verilerin özel nitelikli kişisel veri olduğu tek tek sayılmıştır, başkaca veriler bu kısımda değerlendirilemez.

Örneğin kişisel sağlık verisi kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü veri ile kişiye sunulan sağlık hizmetlerini kapsar. Bu bağlamda; tahlil sonuçları, geçirilen hastalıklar, kullanılan ilaçlar vs. özel nitelikli kişisel veri kapsamındadır.

 

 • Sağlık verisi,
 • Cinsel hayata ilişkin veriler,
 • Biyometrik ve genetik veriler,
 • Dernek, vakıf ya da sendika üyeliği bilgisi,
 • Irk, etnik köken,
 • Ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler.
 • Siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar,
 • Kılık ve kıyafet bilgisi.