Sık Sorulan Sorular

Marka tescili nedir ? Marka tescili ne işe yarar ? Marka tescili neden gereklidir?

Marka bir işletmenin sahip olduğu taşınmaz değerler yanında en önemli gayri maddi haklarından biridir. İşletmenin tüm değerlerini ifade eden temsil gücüne sahip işarettir. Haliyle bu işaretin yasal olarak koruma altına alınması ve tescillenerek belgelendirilmesi gerekir.

Neleri tescil ettirebilirim?

Türk Patent Enstitüsü’nün kriterlerine uyacak, diğer markalarla ayıt edici nitelikleri bulunan markalarınızı tescil ettirebilirsiniz. Marka tescil başvurularınız incelendikten sonra markalar tescil edilir veya reddedilir. Böylelikle pazardaki firmalarınızın zarar görmesi engellenmiş olur. Şirketlerinizin hakları korunur. Haksız rekabetin önüne geçilmiş olur.

Marka tescil başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

Marka Başvuru sahibi Tüzel kişi ise (Şirket, kurum vs.)

  • Faaliyet belgesi
  • Vergi levhası
  • Varsa vekaletname
  • Marka örneği (logo, işaret vs.)

Marka Başvuru sahibi gerçek kişi ise:

  • T.c. kimlik numarası
  • Varsa Vekaletname
  • Marka örneği

Marka tescilinin fiyatı nedir?

Marka tescil maliyetleri, tescili talep edilen mal ve hizmetlerin kapsamına göre değişmektedir. Marka işlemlerine ilişkin olarak bilgilerinizi iletip online teklif alabilirsiniz.

Markamı tescil ettirildikten sonra her yıl ücret ödeyecek miyim?

Tescilli markanın koruma süresi tescil tarihinden itibaren 10 yıldır. Her yıl için bir ücret ödemezsiniz. Marka tescilinin onuncu yılında markanın yenilenmesi gerekir ve bir yenileme ücreti ödenir. Her on yıllık dönemlerde de, yenileme ücreti ödenerek, yenileme yapılabilir. Ücretler her yıl Türk Patent Enstitüsü tarafından yenilenmektedir.

Marka oluştururken nelere dikkat etmeliyim?

1) Marka seçiminden önce bir marka vekili vasıtasıyla Türk Patent Enstitüsü’nde araştırma yaptırılmalıdır. Böylece yaratmak istediğiniz markanıza benzer isimler kullanımda mı,  tescili var mı öğrenebilirsiniz.

 

2) İhracat yapılıyorsa ya da yapılacaksa ilgili ülke(ler)de de aynı yöntem izlenerek ilgili ülkenin      Patent Ofisinde araştırma yaptırılmalı ve daha pazara girmeden marka tescil ettirilmelidir.

 

3) Ürün ve hizmetlerin isimlerini, niteliklerini belirten kelimeler marka olarak seçilemez ve seçilmemelidir. (Manav, kasap vb.)

 

4) Başkasının markası ile karıştırmaya neden olacak işaretler marka olarak seçilmemelidir.

 

5) Ad veya soyad marka olarak seçilmemelidir. Çünkü siz markanıza büyük yatırımlar yaparak tanıttıktan sonra, aynı ad veya soyadı taşıyan rakip kişi, kendi ad veya soyadını kullandığını gerekçe göstererek markanızın şöhretinden yararlanabilme tehlikesi mevcuttur. Mahkemeye gidildiğinde böyle bir durumda mahkemenin hangi yönde karar vereceğini kestirmek pek mümkün değildir. Diğer bir deyişle, Ülkemizde bu konudaki mahkeme uygulaması oturmamıştır.

 

6) Markanızın ayırım gücünü kuvvetlendirmek için özgün bir logoyu içermesini tercih etmelisiniz. Böylece başka bir marka ile hukuki olarak bir sürece girmeniz durumunda markanızın farklı olduğunu iddia edebilirsiniz.

 

7) Ticaret unvanınız ve/veya işletme adınız tescilli olsa dahi ayrıca markanızı tescil ettirmeniz gerekir. Ticaret unvanı, taciri tanıtır. Diğer bir deyişle, ticaret unvanı firmayı tanıtır. İşletme adı ise, işletmeyi tanıtır. Oysa marka ürün ve hizmeti tanıtır. Özetle, anılan üç kavram birbirinden farklı olup, hukuki sonuçları da aynı değildir.

 

8) Markanızla aynı alan adınızı (domain name) almayı unutmayın. Aksi halde art niyetli kişilerin hak tecavüzü ile karşılaşmanız ve böylece mahkeme ya da uluslararası arenada bu tür ihtilafları çözüm merkezlerinde para, emek ve zaman harcamak durumunda kalabilirisiniz.

Tescil edilen markamın koruma kapsamı nedir?

Markalar sadece tescil edildikleri ülkelerde geçerlidir. Haliyle Türkiye’de tescil alınan bir markanızın koruması sadece gümrük sınırları dahil olmak üzere Türkiye’de geçerlidir. Diğer ülkelerde tescil almak için ilgili ülkelere başvurmak gerekmektedir.

Marka tescilinin hukuki yaptırımları nelerdir?

Sektörde tescilli olan markanıza benzer taklit ürünler bulunması durumunda hukuki yaptırım uygulatılabilir. Bu hukuki yaptırımlar şu şekilde açıklanır, ürünlerin toplatılması ve el konulması, işyerinin kapatılması, işyeri sahibine hapis cezası verilmesi gibi çok ağır hukuki yaptırımlar söz konusudur.

Cevabını Bulamadınız mı?

BG Marka Patent olarak sorularınızı aşağıdaki formu doldurarak iletebilirsiniz.

Gönder