Patent Araştırma

Patent/Faydalı Model başvurusunda bulunmadan önce ön araştırma yapılması ya da yaptırılması, buluş konusunun daha önce dünyanın herhangi bir yerinde patent koruması alıp almadığı hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar. Böylece, daha önceden geliştirilmiş bir buluş için başvuru yapılmasının ve muhtemel vakit kaybının önüne geçilmiş olur. Ayrıca patent araştırması ile iş alanınız ile ilgili patentlere erişim sağlayarak dünyadaki son teknolojiyi ve rakiplerinizi takip etme imkanı da bulunmaktadır.

Resmi olarak patent başvurusunda bulunmadan önce başvuru sahiplerinin buluş konusu hakkında bir ön araştırma yapması ya da yaptırması tavsiye edilir. Çünkü patent alınabilmesi için başvurunun yeni olması gerekmektedir. Ön araştırma yapmadan ya da yaptırmadan resmi olarak patent başvurusunda bulunulması ve daha sonra buluş konusunun yeni olmadığının öğrenilmesi zaman ve maliyet kayıplarına neden olabilir.

Patent araştırmasının bir başka önemli avantajı da, buluş sahibinin raporla gelen dokümanları baz alarak, buluşunda gerekli düzenlemeleri yapabilmesi ve hatta böylelikle benzer buluşların üzerine çıkabilmesidir. Aksi takdirde, başvuru yapıldıktan sonra benzer dokümanlarla karşılaşıldığında, buluş sahibi bu dokümandaki tüm benzerliklerden vazgeçmek zorunda kalacak ve buluşunun alanı giderek daralacaktır.