TURQUALITY® Nedir?

TURQUALITY®, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Ekonomi Bakanlığınca , ‘’Ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.’’ şeklinde tanımlanmıştır.

Turqualıty programı, firmaların; patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları, çevre ve kalite belgesi alımına ilişkin giderleri, moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı ve şef istihdamına ilişkin giderleri (gastronomi sektöründe faaliyet gösteren firmalar için), tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri, yurtdışı birimlere ilişkin kira ve temel kurulum giderleri, danışmanlık (strateji, operasyon, organizasyon, teknoloji) giderleri, bilişim ve bilgi yönetimi alanına yönelik harcamaları yüzde elli oranında, beş yıl süreyle destekleniyor. Beş yılın sonunda kapsamdaki markalar performans denetimine tabi tutuluyor, performans düzeyi istenen seviyenin üzerindeki markalara ilave beş yıl destek veriliyor. Ocak 2018 itibariyle Türkiye’de yüz altmıştan fazla Turquality destek programına dahil marka bulunmaktadır.

BG Marka Patent olarak, firmanızın ön değerlendirme işlemi, analiz çalışması, eksiklerin giderilmesi için gerekli aksiyon alımı, gerekli otomasyon sistemine başvuru ve takibinin yapılması aşamalarının hepsinde yanınızda oluyoruz.

Vizyonunu “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” olarak belirleyen TURQUALITY® buna ulaşmak için marka yaratma potansiyeli olan firmaları belirleyerek oluşturulan destek platformu çerçevesinde desteklemeyi hedeflemektedir.

 

Turquality Programı’na destek kapsamı genişletildi. Ayrıntılı tebliğ için tıklayınız.