KVKK Hizmetleri

KVKK kapsamında hizmetlerimiz

kvkk-gpdr-hazırlık

KVKK ve GDPR Hazırlık

KVKK ve GDPR kapsamında atamalar yapılması, görev tanımlarının oluşturulması ve ilgili personele eğitim verilmesi.

kvkk-uyum-programı

KVKK Kapsamında Eğitim

Veri sorumlusu bünyesinde kişisel veri işleyen departmanlara KVKK uyum süreci kapsamında bilgilendirme ve farkındalık yaratma  amaçlı eğitimlerin verilmesi.

delivery-service-concept-mechanical-toy-robot-4JQ2WGU

Verbis Kayıt Hizmeti

KVKK kapsamında veri sorumlusunun yükümlü olduğu VERBİS’ e kayıt sürecinin tamamlanması.

delivery-service-concept-mechanical-toy-robot-4JQ2WGU

Kişisel Veri Envanterinin Hazırlanması

KVKK kapsamında veri sorumlusunun yükümlülüğünde bulunan kişisel veri envanterinin hazırlanması. 

kvkk-uyumluluk-testi

KVKK Uyumluluk Testi ve Denetleme Hizmeti

KVKK kapsamındaki yükümlülükler uyarınca gerekli güvenlik tedbirlerinin sağlanıp sağlanmadığı ve hangi noktalarda iyileştirmelere ihtiyaç olduğuna yönelik analizlerin yapılması.

belgeBelge-İyileştirme-ve-Metin-Hazırlama-Hizmeti​

Veri Güvenliği ve Teknik Desteğin Sağlanması

KVKK kapsamında veri güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli teknik desteğin sağlanması, teknik donanım ve yazılım temini ile kurulum noktasında hizmet verilmesi. 

delivery-service-concept-mechanical-toy-robot-4JQ2WGU

Kişisel Veri Envanterinin Hazırlanması

KVKK kapsamında veri sorumlusunun yükümlülüğünde bulunan kişisel veri envanterinin hazırlanması. 

kvkk-uyumluluk-testi

KVKK Uyumluluk Testi ve Denetleme Hizmeti

KVKK kapsamında yükümlülüklerinizi ne oranda yerine getirdiğinizi, hangi noktalarda iyileştirmelere ihtiyacınız olduğunu …

belgeBelge-İyileştirme-ve-Metin-Hazırlama-Hizmeti​

Sözleşmesel İlişkilerin KVKK ile Uyumlu Hale Getirilmesi

Şirketiniz bünyesinde kullanmakta olduğunuz belge ve formların KVKK’ya uyumlu hale getirilmesi ve gerekli aydınlatma ve açık rıza metinlerinin ..

KVKK

Danışmanlık, Eğitim, Süreç Yönetimi

0 532 390 00 26

KVKK Nedir?

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ve uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır.

Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması veya sınıflandırılması gibi her türlü işlem kişisel veri işleme olarak kabul edilmektedir ve kanunda düzenlenen kurallara uygun olmalıdır.

İnternet üzerinden iş ve işlemler gerçekleştiren her kurum 5651 sayılı kanuna; kişisel bir bilgi tutan her kurum ise KVKK’ na tabidir.

Kişisel Veri Nedir?

Kanundaki tanımıyla; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişinin adı, soyadı, vatandaşlık numarası, banka bilgileri gibi pek çok başlıkta sınıflandırılmaktadır.

Kimler Kişisel Verileri Koruma Kanuna Tabidir?

Kişisel veri bulunduran, aktaran ya da saklayan her gerçek ya da tüzel kişi kanuna uymakla yükümlüdür.

Verbis’e Kayıt Yükümlülüğü Nedir?

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS’e kayıt olmak zorunludur.