Teknoprofil

 

Teknoprofil, dünya devi firmaların kullandığı, küresel çapta patent veri tabanlarının taranarak toplanan verilerin Destek Patent uzmanları tarafından yorumlandığı bir teknoloji transfer modelidir.

Teknoprofil Nasıl Çalışır?

  • Patent uzmanlarımız beklentiniz ya da çözümünü aradığınız problemi tanımlar
  • Dünya çapında patent veri tabanlarından özel araştırmalar yapılır
  • Sizin önceliğiniz doğrultusunda elde edilen dokümanlar bir rapor haline getirilir
  • Patent uzmanlarımız yorumlarını ekleyerek rapora son halini verirler

Teknoprofil Size Ne Kazandırır?

  • Sektör, firma, konu ya da ülkesel teknolojik yenilikler 3 (üç) ayda bir sizlere raporlanır.
  • Rakiplerinizin faaliyetlerini takip edebilirsiniz.
  • Yenilik ve buluşlarınızı daha etkin koruyabilir, olası risklere anında engel olabilirsiniz.

Teknoprofil, sadece bir patent başvurusundaki teknik bilgiyi incelemekle değil, yayınlanan patentleri analiz ederek şirketlerin pazardaki durumları, rakiplerin gelecekteki planları, araştırma ve geliştirme aktiviteleri ile ilgili bilgi sahibi olma süreçlerini de içeren kapsamlı bir çalışmadır. Doğru ve güvenilir pazar araştırmaları ile rekabet analizleri, firmanızın pazarda süreklilik göstermesi ve büyümesi için vazgeçilmezdir.