Kurumsal Bilgilendirme Duyurusu

Kurumsal Bilgilendirme Duyurusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 22 ve 24. maddelerine dayanılarak çıkarılan, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasının ı bendi gereğince “Kişisel Verilerin Korunması, işlenmesi ve güvenliği ile ilgili sektörel uygulama esaslarını belirlemek ve akreditasyon, sertifikasyon, eğitim ile rehberlik konularında usul ve esasları belirlemek”…

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Bilgilendirme

VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Veri Sorumlularınca Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir? Veri sorumluları için 6698 sayılı Kanunda ve Yönetmelikte yükümlülükler belirlenmiştir. 6698 sayılı Kanun kapsamında; Kanunun 16 ncı maddesi 1 inci fıkrasında, Veri Sorumluları Sicilinin Başkanlık…