T.C. Ziraat Bankası A.Ş. hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02/05/2019 tarihli ve 2019/122 sayılı Karar Özeti

“İlgili kişinin yaptığı başvuruyu cevaplandırmayan ve internet sitesi üzerinden yayımladığı aydınlatma metni mevzuatta düzenlenen şartları taşımayan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02/05/2019 tarihli ve 2019/122 sayılı Karar Özeti Karar Tarihi : 02/05/2019 Karar No : 2019/122 Konu Özeti :İlgili Kişinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye Yaptığı Başvurunun Cevaplandırılmaması Ve Veri Sorumlusu Tarafından…

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Yeni Yayınlanan Kararları

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Yeni Yayınlanan Kararları 18Şub2019 “Sağlık verilerini Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan işleme şartlarından birine dayanmadan üçüncü bir kişiye aktaran veri sorumlusu hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 05/12/2018 Tarihli ve 2018/143 Sayılı Kararı 18Şub2019 “Kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önleme” yükümlülüğünü yerine getiremeyen veri sorumlusu hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26/07/2018…

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik, 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik, 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AmaçMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulacak…

Veri Sorumluları Sicili Kayıt Başvuruları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır” düzenlemesi yer almaktadır. Kanunun ilgili maddeleri gereğince Kurumumuzca ikincil mevzuat çalışmaları ve sicil kayıt sistemine ilişkin teknik alt yapı çalışmaları devam ettiğinden Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından…

Veri Sorumluları Siciline Yönelik Basın Açıklaması

Kamuoyunun dikkatine Kişisel Verileri Koruma Kurumu; gerçek kişilerin tespit edilebilmesine imkân sağlayan her türlü bilginin temel hak ve özgürlüklere uygun biçimde işlenmesini sağlamak üzere gerekli önlemlerin alınması, kişisel verilerin korunması konusunda düzenleyici işlemlerin oluşturulması ve görev alanına giren konularda incelemelerde bulunulması amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanununa istinaden kurulmuştur. Söz konusu Kanunun amacı, kişisel…