Kurumsal Bilgilendirme Duyurusu

Kurumsal Bilgilendirme Duyurusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 22 ve 24. maddelerine dayanılarak çıkarılan, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasının ı bendi gereğince “Kişisel Verilerin Korunması, işlenmesi ve güvenliği ile ilgili sektörel uygulama esaslarını belirlemek ve akreditasyon, sertifikasyon, eğitim ile rehberlik konularında usul ve esasları belirlemek”…

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik, 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik, 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AmaçMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulacak…