Kurumsal Bilgilendirme Duyurusu

Kurumsal Bilgilendirme Duyurusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 22 ve 24. maddelerine dayanılarak çıkarılan, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 7. maddesinin birinci fıkrasının ı bendi gereğince “Kişisel Verilerin Korunması, işlenmesi ve güvenliği ile ilgili sektörel uygulama esaslarını belirlemek ve akreditasyon, sertifikasyon, eğitim ile rehberlik konularında usul ve esasları belirlemek”…

Veri Sorumluları Sicili Kayıt Başvuruları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Veri sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır” düzenlemesi yer almaktadır. Kanunun ilgili maddeleri gereğince Kurumumuzca ikincil mevzuat çalışmaları ve sicil kayıt sistemine ilişkin teknik alt yapı çalışmaları devam ettiğinden Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından…