WordPress database error: [Invalid default value for 'created']
CREATE TABLE wpks_aiowps_debug_log ( id bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, level varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', message text NOT NULL DEFAULT '', type varchar(25) NOT NULL DEFAULT '', created datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, PRIMARY KEY (id) )DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

“Bir doktor tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir veri işleme şartına dayanmaksızın işlenmesi ve ilgili numaraya reklam/bilgilendirme içerikli mesaj gönderilmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07/11/2019 Tarihli ve 2019/332 Sayılı Karar Özeti | BG Brand Patent Consultancy
Go to Top